TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни

Как да избера учители/ класове/ учебни предмети/ класни стаи?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif il.gif mn.gif bg.gif

Можете да използвате двата малки бутона в долния десен ъгъл на списъка с учители/ класове/ учебни предмети/ класни стаи, за да размествате местата на обектите в списъка.

Само кликнете върху обекта, който искате да разместите в списъка и използвайте стрелките нагоре/ надолу, за да го преместите на желаната позиция. За класове, учители и класни стаи това ще доведе и до промяна в изгледа на редиците на разписанието на основния екран в Цялостен/ Учители/ Класни стаи.

Друг начин да разместите обектите в списъка е да кликнете върху полето с наименованието на колоната. Това ще размести списъка, съобразно тази колона. По този начин можете да селектирате обекти, например по име – собствено или фамилно, или която и да било друга колона. Този избор, обаче, е временен - можете да го отмените и да се върнете и използвате първоначалната последователност.

Когато списъкът е подреден според някоя колона, малките бутони долу вдясно се променят в бутони за заключване (ключ) и отказ (хикс).

С бутона за заключване можете да направите текущия (временен) избор постоянен. Като използвате бутона за отказ, можете да отмените временно избраната последователност на списъка с обекти и да се върнете към първоначалната (постоянна) последователност.

Забележка:
1. Временният избор няма да промени последователността на обектите в изгледите на разписанията.

2. Ако искате да подредите обектите в низходящ ред, кликнете два пъти върху наименованието на колоната.

3. С Ctrl+click върху полето с наименование на колоната може да сортирате по няколко колони.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 158186 times.546 / 158186
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article