Rozvrhy - Online návody
Agenda - Online návody
EduPage - Online návody

flag aSc Rozvrhy - Zadávanie údajov

Ako môžem zoraďovať učiteľov/triedy/predmety/učebne?
Tento článok je preložený: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif il.gif mn.gif bg.gif

Na zoraďovanie položiek v zozname môžete použiť dve malé tlačítka vpravo dole v zozname učiteľov/tried/predmetov/učební.

Jednoducho kliknite na položku, ktorú chcete v zozname premiestniť and použitím šípiek hore/dole ju premiestnite na požadovanú pozíciu. V prípade tried, učiteľov a učební sa tiež zmení aj poradie riadkov v rozvrhu v pohľadoch Celok/Učitelia/Učebne.

Iný spôsob ako preusporiadať položky v zozname je kliknutie na hlavičku daného stĺpca. Takto sa zoznam zoradí na základe daného stĺpca (Meno,Skratka...). Takýmto spôsobom môžete zoraďovať položky napr. podľa mena, skratky alebo podľa iného stĺpca. Toto zoradenie je však iba dočasné - môžete ho zrušiť a vrátiť sa k pôvodnému zoradeniu.

Ak je zoznam zoradený podľa niektorého stĺpca, potom sa malé tlačítka vpravo dole zmenia na tlačítko zámku (kľúčik) a tlačítko zrušiť (krížik):

S tlačítkom zámku môžete dané súčasné (dočasné) zoradenie urobiť trvalým. S tlačítkom zrušiť môžete dočasné zoradenie zoznamu zrušiť a vrátiť sa k pôvodnému (trvalému) zoradeniu.

Poznámky:
1. Dočasné usporiadenie nezmení poradie položiek rozvrhu v pohľadoch Celok/Učitelia/Učebne.

2. Ak chcete zoradiť položky v zostupnom poradí, kliknite druhýkrát na hlavičku toho istého stĺpca.

3. Pomocou tlačítka Ctrl + kliknutím na hlavičku stĺpca môžete zoraďovať zoznam podľa viacerých stĺpcov.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadal som niečo iné. Hľadal som niečo iné.

Tento článok bol videný 209261 krát.13462 / 209261
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Predchádzajúci článok Naspäť na obsah Ďalší článok