TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

flag aSc TimeTables - הכנסת נתונים

איך אני יכול למיין מורים / כיתות / מקצועות לימוד / חדרי לימוד?
מאמר זה זמין בשפה : gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif il.gif mn.gif bg.gif

ניתן להשתמש שני כפתורי החיצים בפינה השמאלית התחתונה בכל אחד מהחלונות : מורים / כיתות / מקצועות מקצועות / וחדרי לימוד כדי להזיז/לשנות את סדר הפריטים ברשימה.

פשוט לחץ על הפריט שעבורו הינך מבקש לשנות מיקום ברשימה וההשתמש בחיצים למעלה / למטה כדי להזיז אותו למקום הרצוי. עבור מורים / כיתות / מקצועות מקצועות / וחדרי לימוד , ישנה הדבר גם את הסדר בתצוגת השורות במסך הראשי של מערכת השעות.

דרך נוספת לסדר מחדש את הפריטים ברשימה הוא ללחוץ על כותרת העמודה. הרשימה תמויין מחדש על ע"פ סדר ה- א.ב. של הטור הזה. בדרך זו תוכל למיין פריטים לדוגמה לפי שם, או שם קצר, או כל עמודה אחרת. אולם סדור זה הוא זמני בלבד - תוכל לבטל את המיון הזה ולחזור להשתמש בסדר המקורי.

כאשר מיינת את הרשימה לפי עמודה כלשהי, יתחלפו כפתורי החיצים הקטנים לכפתור מפתח (לנעול את המיון) ולכפתור X (לבטל את המיון.

עם כפתור הנעילה תוכל לבצע את המיון הנוכחי (הזמני)למיון קבוע. באמצעות לחצן ביטול ניתן לבטל את סדר המיון הזמני של פריטים ברשימה ולחזור לסדר הקודם.

הערות:

1. מיון זמני לא ישנה את הסדר בתצוגת השורות במסך הראשי של מערכת השעות.

2. אם ברצונך למיין פריטים בסדר יורד, לחץ על כותרת העמודה אותה פעמיים.

3. עם לחיצה על Ctrl + על כותרת עמודה ניתן למיין לפי עמודות מרובות.


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 210688 times.3115 / 210688
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא