TimeTables - Online Help

flag aSc TimeTables - Data input

Хэрхэн багш/ангиуд/хичээл/танхим-н мэдээллийг эрэмбэлэх вэ?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif il.gif mn.gif bg.gif

Та тухайн цонхны баруун доод буланд байгаа дээшээ доошоо сум бүхий жижиг хоёр товчийг ашиглаж жагсаалтыг эрэмбэлж дарааллуулна.

Жагсаалт дахь эрэмбэлэх мөр дээрээ дараад дээшээ/доошоо сумыг дарах байдлаар хүссэн байрлалдаа байршуулна. Энэхүү багш/ангиуд/хичээл/танхим-н дарааллын өөрчлөлт нь Whole/Teachers/Classrooms гэсэн үндсэн харагдах хэсэгт мөн өөрчлөгдөнө.

Өөр нэг бас дарааллуулах арга нь тухайн баганын дээд хэсэгт дарах байдлаар эрэмбэлнэ. Энэ арга нь нэрээр, эсвэл бусад баганын мэдээллээр дарааллыг тодорхойлно.
Хэдий ийм боловч энэ үүсгэж байгаа дараалал нь түр зуурынх бөгөөд тухайн хэсгээс гарсанаар анхны дараалалд орно.

Жагсаалтыг зарим баганаар эрэмбэлэхэд баруун доод буланд өөрчлөлтийг түгжих (түлхүүр) болон буцаах (чагт) товчнуудыг ашиглана.

Түгжих товчийг ашигласнаар тухайн идэвхитэй (түр зуурын) дараалал байнга цаашаа ашиглагдахаар тогтмол болно. Харин буцаах (чагт) товчийг ашигласнаар дараалал анхны хэлбэртээ орно.

Тайлбар:
1. Түр зуурын дараалалын өөрчлөлт нь Whole/Teachers/Classrooms гэсэн хичээлийн хуваарийн харагдацад өөрчлөлт оруулахгүй.

2. Хэрэв та урвуу байдлаар эрэмблэхийг хүсэж байгаа бол тухайн баганын дээд хэсэгт хоёр удаа дарах хэрэгтэй.

3. Ctrl + click хослолыг тухайн баганын дээд хэсэгт хослуулан дарснаар олон баганаар эрэмбэлэх боломжтой болно.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 216722 times.3081 / 216722
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article