TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - учебни часове

Как мога да задам час без клас? Например, методическа среща на учители или време за подготовка
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

Моля, вижте следващия пример:

Часовете без клас могат да се използват, за да се уточнят определени дейности, предназначени само за учители - административна работа, подготовка и др.

Един добър пример е създаването на час с всички учители по математика без класове. Като направите това, може да бъдете сигурни, че всички учители по математика ще имат определено време да се срещат и да дискутират стратегии на преподаване по математика по едно и също време всяка седмица.

Максимум един час за планиране за ден


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 108524 times.1716 / 108524
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article