TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

След като вече използвате меню – Разписание/ Генерирайте ново“ се появява следната диалогова кутия:

Ако все още не сте тествали разписанието, или сте направили по-големи промени във въведените данни, е добра идея да го направите преди генерирането.
Кликнете бутон Tестване на разписанието. Или започнете генерирането.
Можете също да промените параметрите на генерирането.
Те са описани в тези части:
Освобождаване на ограниченията и Какво означава сложност на генериране?


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 181853 times.1573 / 181853
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article