TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Генериране на разписание

Генерирането е приключило и програмата ви казва, че трябва да освободи няколко ограничения.
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

В случай, че сте разрешили освобождаване на ограничения преди генерирането, е възможно да видите диалогова кутия в края на генерирането:

Какво означава това?
Означава, че компътюрът е успял да постави всички часове в разписанието, но е трябвало да освободи някои от вашите ограничения.

Означава, че компътюрът е успял да постави всички часове в разписанието, но е трябвало да освободи някои от вашите ограничения.

Ако кликнете върху бутон "Покажи..." , софтуерът ще покаже списък с ограниченията, които е трябвало да освободи. Можете да проверите дали ограниченията, които са били освободени са реалистични.
Моля, проверете:
Освобождаване на ограниченията
Какво означава сложност на генериране?
Добър начин за генериране на вашето разписание.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 263786 times.2063 / 263786
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article