TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения – учебни предмети

Разпределяне на учебен предмет през седмицата
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

По подразбиране програмата се опитва да разпредели учебния предмет в разписанието на класа равномерно през седмицата.

Правилата по подразбиране са:
1. Ако е възможно, програмата ще постави картите на учебния предмет в различни дни.
2. Ако броят на картите по предмета е по-голям от броя на дните (например 8 единични часа и 5 дни), програмата ще ги разпредели, така че броят на учебните часове по този предмет на ден да е приблизително равен за всеки ден (в нашия пример от 8 часа, ще се изисква 1 или 2 часа дневно).
3. Ако предмета се води 2 или 3 пъти седмично, той не може да бъде в последователни дни (можете да настроите тови в менюто – Разписание/Параметри).

Ако не желаете да се случва гореописаното по подразбиране, има две опции да го промените:
Опция 1:
В Предмети/ Ограничения можете да обозначите разпределянето по подразбиране по даден учебен предмет. Преместете плъзгача наляво, за да дадете възможност на софтуера да постави двата часа в едни ден.
Oпция 2:
Можете също да създадете променено разпределение, където можете да обозначите точно в колко дни предметът ще се преподава. Използването на този начин позволява да обозначите, че два единични часа в един ден трябва да се поставят последователно. Влезте в менюто - Основен/ Връзки/ Добави, след това изберете предмет/и и клас/класове. После изберете "Разпределяне на картите през седмицата" и цъкнете на Настройки:

Така изглежда диалоговият прозорец за настройки:

Може да проверите всяка комбинация за избраните учебни предмети/часове на учители.
Когато отбелязвате в кутийките, картината ви показва какво ще бъде прието и какво няма да бъде прието за генериране.

Например може да проверите този случай:
Желая да имам 1+1+1+2 или 1+2+2 часа седмично

Няколко допълнения:

- С "Използвай горепосочените настройки само за..." вие можете да филтрирате класове, в които се прилага това разпределение. Така вие можете, например, да създавате разпределения за класовете, които имат 4 часа Математика на седмица без да е необходимо да избирате тези класове в предишната диалогова кутия.
"Разпределение на групата от информационни карти на включените в списъка учебни предмети" може да се използва за разпределяне, например, за учебни предмети "Биология" и "Лаборатория по Биология" заедно; То ще ги счита/ за един и същ учебен предмет (и няма да ги постави в един и същи ден или в последователни дни, например).

Вижте още:
Разпределяне на часовете в различно учебно време всеки ден


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 346169 times.2898 / 346169
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article