TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - Учители

Прозорци на учители в разписанието
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

В много училища учителите се оплакват, че имат прозорци в своите разписания - интервал, когато учителите трябва да стоят в умчилище без на имат часове, а не могат да си тръгнат, защото имат по-късно часове.

Стойности за всички учители по подразбиране:
можете да ограничите общия брой на прозорците на учителя на седмица в менюто Разписание/ Параметри.


Ако прозорците/интервалите не са проблем във вашето училище, ви съветваме да изключите тази опция.

Променливите стойности за всеки учител могат да се настройват от менюто – Учители - изберете Учител/ Ограничения:

Тази опция може понякога да се дезактивира. Трабва да я активирате в меню – Разписание/Параметри.
Тази опция може понякога да се дезактивира. Трабва да я активирате в меню – Разписание/Параметри.
Също така можете да ограничите броя на прозорците дневно чрез кутийките за маркиране при подробна информация за учителя. Така ще обозначите, че учителят може да има максимум 2 прозореца дневно.
Въпреки че сте обозначили, че учителят може да има 6 прозореца седмично, програмата ще попречи, например, да има 5 прозореца в един ден и 1 в друг ден. За някои лесни графици можете да обозначите, че учителят може да има максимум 1 прозорец на ден като използвате втората кутийка за маркиране.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 141433 times.2062 / 141433
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article