TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif il.gif bg.gif

За класове, учители, класни стаи и учебни предмети може да определяте т. нар. "Условия". С тях се определя кога може да има часове (зелено) и кога не може да има часове (червено). Също така може да определяте "позиции с въпросителен знак", където може да има часове, но бихте искали да избегнете провеждането на часове тогава:

Може да кликнете върху една клетка, за да промените нейния статус, или може да кликнете върху клетката с името на колоната или реда, за да промените статуса на целия ден. Така, ако учител не може да дойде в петък, просто кликнете върху наименованието на ред петък и целият петък ще бъде блокиран.

Забележка:
- Всеки час има много условия - за учебния предмет, за учител/и, за клас/класове, за класна/и стая/стаи. Те се прилагат заедно и затова, ако някоя позиция е блокирана само в едно от тези условия, позицията се блокира и за този час.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 115914 times.772 / 115914
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article