TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - класове

Проверка на прозорците на даден клас
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Софтуерът изчислява т.н. Блок с часове за обучение. Това е термин, който се използва за описание на обхвата от време, през което някои класове трябва да се обучават. Например, това може да означава, че всеки ученик от някой клас ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА да се обучава във времето от 1-5 час и МОЖЕ да се обучава във времето от 0 -7 час.

Генериращото устройство изчислява автоматически часовете от блока като използва за база общия брой часове, определен за даден клас и настройките в допълнителна информация за класа. За повечето училища този блок работи добре автоматично, но в някои случаи това не е успешно и блока с часове за обучение е необходимо да се настройва ръчно.
Възможни ситуации, когато автоматичната настройка на блока за часове се проваля/ не е успешна:

* разделени часове с продължителност 3 и повече часа, които нямат допълнителен час
* разделени часове с продължителност 2 часа заедно с някои сложни комбинации от други часове без допълнения
* разделени часове с продължителност 2 и повече часа в комбинация с междучасията в края на учебния ден.
* когато определяте почивката за обяд като забранено време, използвайки Неподходящо време.
Това са само случаи, когато е възможно да има проблем с блока с часове за обучение. Реални проблеми се появяват, когато програмата казва, че има някакъв проблем със седмичното разписание на класа, а вие мислите, че това разписание е добро.
Програмата може да показва един от тези проблеми във верификация (Меню - Разписание - Верификация):

* Клас (име на класа) има прозорец
* (карта) е извън блока с часове за обучение

Когато кликнете върху един от тези проблеми, програмата ще покаже повече подробности за това, включително и част от учебното време от автоматичния блок с часове ("Даден клас трябва да има часове в този интервал" и "Даден клас може да има часове в тази част“). Ако не сте доволни от автоматичния блок, можете да кликнете върху бутон Разширено в Ограничения. Това ще отвори диалогова кутия с разширена информация за класа, където можете да обозначите настройките в блока с часове за обучение. Тук имате три опции:

* автоматична – тя ще изчисли автоматично блока с учебни часове. Автоматичният блок с учебни часове се изчислява, така че обучението започва от първия час и приключва между час N и N+2, където N е брой, изчислен от общия брой часове в даден клас.
* неподдържаща/неработеща – тя напълно дезактивира блока с часове за обучение, също проверява за прозорци в разписанието на даден клас
* ръчна – тук можете да обозначите ръчни настройки

Ръчните настройки на блока с часове за обучение са определени с 4 числа: A, B, C, D.

Числа A и D определят, кога един клас може да се обучава/може да има часове. Можете да обозначите по подобен начин Неподходящото време за този клас. Можете да оставите тези стойности „Произволни“ - в такъв случай само Неподходящо време е важно.

Числа B и C определят част от учебното време, когато всички ученици от класа трябва да се обучават. Трябва да има час във всяка позиция в тази част от учебното време за всеки ученик. Ако има липсващи часове, програмата ще отрази това като прозорец, дори и в с случаи, когато това не е истински прозорец.

Можете да оставите всяко едно от тези числа "Произволни". Ако настроите всички като "Произволни", програмата ще отбележи прозорци само в разписанието на класа, но няма да се погрижи за времето за обучение на учениците. Така те могат да се обучават един ден сутрин, а друг ден следобяд.

Вижте още: Блок от часове – позволете на някои класове да идват по-късно или да си тръгват по-късно от училище.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 93718 times.638 / 93718
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article