Plan Lekcji - Pomoc online
EduPage e-Nauczanie Pomoc online

flag aSc Plan Lekcji - Warunki - Oddziały (klasy)

Sprawdzanie liczby okienek/dziur w planie zajęć klasy.
Artykuł ten dostępny jest w: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Blok edukacyjny jest terminem pozwalającym sprecyzować godziny, w których uczniowie powinni być w szkole. W terminie tym zawarte jest, kiedy klasa najwcześniej może rozpoczynać i kończyć lekcje oraz kiedy najpoźniej może rozpoczynać i kończyć.
Program ustawia bloki edukacyjne automatycznie, dzieląc ilość lekcji przez ilość dni dla danej klasy. W większości szkół bloki edukacyjne działają poprawnie, ale w niektórych przypadkach konieczne jest ustawianie bloków ręcznie.

Uwaga:
Wiele szkół ma "pełne" plany lekcji. Oznacza to, że uczeń przychodzi na pierwszą lekcje, a wychodzi ze szkoły po 7. lekcji, mając w tym czasie 7 lekcji. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy całkowita liczba lekcji równa jest liczbie godzin ustawianych w czasach wolnych. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce w twojej szkole, to prawdopodobnie nie musisz się martwić o bloki edukacyjne i możesz pozostawić je jako automatyczne.

Najczęstsze możliwe sytuacje gdy bloki edukacyjne nie działają poprawnie :

* dzielone lekcje o długości 3 lekcji (w bloku lekcyjnym) i więcej, które nie mają lekcji dopełniających (występujących w tym samym czasie)
* dzielone lekcje o długości 2 lekcji z jakimiś skomplikowanymi kombinacjami innych lekcji bez dopełnień
* dzielone lekcje o długości 2 lekcji i więcej w połączeniu z przerwami, szczególnie dla ostatnich lekcji
* kiedy przerwę na obiad liczymy jako czas wolny dla klasy.

Opisane powyżej problemy dotyczą tylko bloków edukacyjnych. Prawdziwym problemem jest sytuacja, gdy program sygnalizuje nam, że ma problemy z ułożeniem planu klasie, ale według nas wszystko jest OK. Program jest w stanie wskazać problemy, które się pojawiły w planie, klikając w menu Plan lekcji -> Kontrola:

* Klasa (konkretna) ma okienko w planie lekcji
* Lekcja jest poza blokiem nauczania.

Po kliknięciu na jeden z sugerowanych problemów, program wskaże nam więcej szczegółów dotyczących tego problemu, np. jakie bloki edukacyjne mamy ustawione w programie. Jeżeli mimo wszystko błąd, który został wskazany przez program, jest do zaakceptowania, ale jednocześnie nie chcemy, aby był on wyświetlany jako błąd, należy kliknąć przycisk Ustawienia (z lewej strony wskazanych błędów). Pojawi się okienko z opcjami zaawansowanymi dotyczącymi danego problemu. Naszym zadaniem jest zmienić te warunki w taki sposób, aby dana lekcja mogła być na konkretnej pozycji.

W okienku "bloki edukacyjne" mamy następujące opcje do wyboru:

* automatycznie - po wybraniu tej opcji program ustala bloki automatycznie. Liczbę lekcji N liczy, dzieląc liczbę lekcji przez liczbę dni i rozpoczynając zajęcia od 1 możliwej lekcji, a kończąc na lekcji pomiędzy N a N+2, gdzie N jest liczbą wyliczoną powyżej.
* nieciągle - opcja ta nie używa bloków edukacyjnych oraz nie sprawdza okienek dla klas. Powoduje powstawanie okienek, ale jest to nasz świadomy wybór.
* ręcznie ustaw blok nauczania - w tej opcji należy ręcznie ustawić blok edukacyjny.

Ręczne ustawienie bloków edukacyjnych zdefiniowane jest przez cztery parametry: A,B,C,D.

Parametry A i D definiują godziny, w których klasy mogą mieć zajęcia. Taki sam efekt możemy osiągnąć, ustawiając czas wolny klasom. Jeżeli korzystałeś z opcji czas wolny dla klasy, możesz te parametry ustawić na pozycji Dowolnie.

Parametry B i C ustalają godziny lekcyjne, w których klasy muszą mieć zajęcia. Idąc dalej za tą myślą, na każdej godzinie w przedziale od B do C, klasy muszą mieć lekcje. Od tej pory każda godzina w tym przedziale, w której nie będzie umieszczona lekcja, będzie zgłaszana jako okienko. Nie zawsze jednak bedzie to okienko, które pojawi się między lekcjami. Czasem może się okazać, że klasa będzie zaczynała poźniej niż jest to ustawione w par. B i C.

Jeżeli wszystkie parametry ustawimy jako "Dowolnie".
Program nie będzie dbał o to, kiedy klasa ma rozpoczynać i kończyć lekcje. Jedynym ograniczeniem dla programu będą okienka, na które nie pozwoli.
Dzięki takiemu ustawieniu program może umieścić klasę w jednym dniu w zmianie rannej, a w innym w zmianie popołudniowej.


Ten artykuł bardzo mi pomógł Ten artykuł bardzo mi pomógł
Ten artykuł jest niezrozumiały Ten artykuł jest niezrozumiały
Szukam czegoś innego Szukam czegoś innego

Ten artykuł był oglądany 122045 razy.9962 / 122045
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Poprzedni artykuł Wróć do strony głownej pomocy aSc Plan Lekcji Następny artykuł