TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Верификация - Проверка

Разделените карти се поставят на твърде много места в клас XY
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Този проблем е тясно свързан с проблем: Клас XY има прозорец

Програмата автоматично преброява за всеки поток колко позициии могат напълно да се заемат с часове.

Има някои позиции в разписанието, където всички ученици трябва да имат часове, например, защото са отбелязани прозорци в разписанието на класовете, или, защото всички ученици трябва да започват училище първи час. Ако поставите картите от потока на повече подобни позиции отколкото могат да бъдат заети, програмата докладва/съобщава за грешка.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 88906 times.1361 / 88906
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article