TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Софтуерът изчислява кога даден клас ТРЯБВА да има часове и кога МОЖЕ да има часове.
По подразбиране всеки ученик трябва да има часове в част „ТРЯБВА“. Ето защо софтуерът алармира, ако има група ученици, които нямат часове в тази част. Например, понеделник, четвърти час на картината:

Прозорец може да се създаде също и в част „МОЖЕ“. Ако тази част е в учебно време 5-7час и даден клас има седми час, но няма шести час, тогава шести час е прозорец в разписанието на учениците.

Можете да промените част ТРЯБВА И МОГА като промените блока с часове за обучение ръчно и позволите на учениците да идват по-късно на училище или си тръгват по-рано от училище.
Вижте: Блок от часове – позволете на някои класове да идват по-късно или да си тръгват по-късно от училище.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 105428 times.1153 / 105428
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article