TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - учебни часове

Желая един учебен предмет да има единични и двойни часове! Например: 1+1+1+2
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

Може просто да добавите в часовете на учителите, че даден учител преподава например 3 единични и 1 двоен час.

Моля, вижте следващия пример:

Това означава, че той преподава 1+1+1+2 = 5 часа седмично.

Забележки:
1. Ако не знаете колко от тези часове ще са двойни и колко ще са единични, моля прочетете тази част:
Желая да имам 1+1+1+2 или 1+2+2 часа седмично
2. Може също да използвате таблицата с часовете, за да въведете тази комбинация по по-лесен начин. Само отворете таблицата с часовете и напишете 2111 в желаната клетка. Вижте също: Преглед на таблицата с часовете и Седмичен брой часове – формат


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 154657 times.2603 / 154657
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article