TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - учебни часове

Желая да имам 1+1+1+2 или 1+2+2 часа седмично
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif bg.gif

Ако не знаете разпределението от начало и желаете компютъра да вземе решение, трябва да направите следното:

1. Задайте, че имате 5 единични часа седмично.

2. Задайте, че съществува връзка между картите, както е посочено на следващия пример:

Вижте също:
Може да има два часа по математика, но не може да са последователни
Може да има два часа по математика в един ден, но те трябва да са поставени последователно.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 157593 times.2311 / 157593
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article