TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - Звънци/ Междучасия

Как мога да посоча големи междучасия/ времена за почивка?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif lt.gif bg.gif

Може да добавите почивки между периодите:
Как мога да принтирам междучасията между часовете?

Тогава по подразбиране всички двойни часове не могат да обхващат тези почивки.

Ако искате някои двойни часове да пропусксат тези междучасия, а други не, трябва да настроите това за всеки предмет отделно. Може да направите това в меню Предмети/Ограничения.

Вижте също:
В някой дни звънците ни са по различно време.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 85359 times.1365 / 85359
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article