TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - дни/седмици

Как да създам разписание за повече от 5 дни?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

В меню Настройки е възможно да настроите разписанието да бъде за повече от 5 дни (например 10 дни):

Моля, имайте предвид, че в този случай трябва да удвоите часовете на учителите. Например, ако даден учител преподава 2 часа на седмица, тогава в десетдневното разписание ще преподава 4 часа за 10 дни.

Проверете още:
Двуседмично разписание


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 110916 times.1407 / 110916
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article