TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - класове

Мога ли да настроя минимален/ максимален брой часове на ден за един клас?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Да, възможно е да настроите минимален/максимален брой на часовете на ден за всеки клас.

Но, моля обърнете внимание, че по подразбиране софтуерът калкулира това за вас. Ако имате 32 часа в петдневна седмица, тогава софтуерът ще позволи 6-8 часа на ден. Настройването на минимален/максимален брой часове е необходимо само, когато искате да спрете автоматичното калкулиране или ако сте го изключили.

Моля, прочетете първо тази част. Тя показва как можете да спрете калкулирането на блока учебни часове: Блок от часове – позволете на някои класове да идват по-късно или да си тръгват по-късно от училище.

Ако използвате автоматичен блок с учебни часове, се изчислява като 6-8 часа на ден; софтуерът няма да постави девети час на ден. Но можете да обозначите, че желаете максимум седем часа. Отворете меню Класове/Органичения/Напреднал:

Добре, но аз искам да има минимум 5 часа в дните от работната седмица и минимум 2 в събота.
В този случай трябва да определите разширена връзка в картата, която определя минимум часове в един ден и обозначава няколко дни. Това определя, че искате минимум 5 часа от понеделник до петък:
Вижте още:


Вижте също: Блок от часове – позволете на някои класове да идват по-късно или да си тръгват по-късно от училище.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 112417 times.1642 / 112417
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article