TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - други

Възможно ли е да се попречи два определени часа да бъдат преподавани едновременно?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Можете да попречите два часа да бъдат проподадени едновременно като добавите няколко ресурса (учител /клас/ класна стая), които се изискват и в двата часа. Ако Математика и Физика се преподават от един и същи учител, или трябва да бъдат в същата стая, тогава това се случва автоматично.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 74608 times.467 / 74608
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article