TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения – учебни предмети

Какво ще стане, ако трбява да се преподават едновременно два специфични учебни предмета?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Ако тези учебни предмети са от различни класове Прегледайте тази статия: Необходимо ми е учебен предмет Математика да бъде поставен на същата позиция като в 5.A и 5.Б клас .

Ако те са от същия клас:
Ако сте разделили даден клас и едната част има Английски език, а другата част Испански език, софтуерът автоматичо ще ги постави заедно, ако те са от същия поток. Не е нужно да обозначавате това.
Добре, но софтуерът поставя тук Математика вместо Испански език! В този случай трябва да използвате друг поток за часовете по Математика. Софтуерът може да слее всеки час, ако те са от същия поток.
Вижте: Делене на групи

Ако не желаете да имате само Английски език в края на деня, и само Испански език в края на някой друг ден, можете да използвате това: И двете групи трябва да приключат обучението си по едно и също време!

Друга опция е да слеете групите или класа, но използвайте това само, когато сливането е винаги същото: Как да обознача часовете, в които учениците от два класа са сборна група?

За много специални случаи можете да кажете, че групите трябва да започнат училище по едно и също време: Групите започват по едно и също време


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 106421 times.1322 / 106421
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article