TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - Звънци/ Междучасия

Имаме различни по дължина междучасия в различни части на училището. Как да въведем това? (Решение 1)
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Има училища, които използват различна продължителност на междучасията в различни части на училището, т.е. една продължителност за начален курс, друга продължителност за среден/горен курс. B седмичните разписания aSc можете да въведете само една продължителност на междучасията, наречена Звънци, но с тази ситуация може лесно да се справите като използвате един малък трик: трябва да въведете продължителността на Вашите междучасия не като продължителност на междучасията в "Звънци", а като допълнителен учебен час в седмичното разписание, който няма да е активен чрез използване на "Условия" за класовете.
Типичната ситуация изглежда така:

Начален курс
1 8:00-8:45
2 8:50-9:35
3 9:40-10:25
4 10:30-11:15

Междучасие 11:20-11:45
5 11:45-12:35
6 12:40-13:25
7 13:35-14:15

Горен курс
1 8:00-8:45
2 8:50-9:35
3 9:40-10:25
4 10:30-11:15
5 11:20-12:05

Междучасие 12:05-12:35
6 12:40-13:25
7 13:35-14:15

Можете да се справите с тази ситуация като добавите един нов час и настроите времето, когато ще бият звънците така:

1 8:00-8:45
2 8:50-9:35
3 9:40-10:25
4 10:30-11:15
5 11:20-12:05
6 11:45-12:35
7 12:40-13:25
8 13:35-14:15

След това трябва да дезактивирате петия учебен час на Начален курс и шестия учебен час на Среден/Горен курс. Така продължителността на междучасията е въведена като неактивен час.
Това решение е вариант за класовете, но има и друг проблем - учителите, които преподават и в Начален и в Горен курс в училището. Времето за 5 и 6 учебни часове съвпада; ето защо учителите не могат да преподават едновременно в тези учебни часове през този ден. Можете да се справите с това като направите разширена връзка между картите:
Teacher cannot teach 4th in Grade 5 and 5th lessons in Grade 6
Забележка: Ако това не е подходящо решение за вашето училище, моля, свържете се с нас, опишете подробро вашата ситуация и ние може да ви окажем помощ.

Вижте още: Имаме различни по дължина междучасия в различни части на училището. Как да въведем това? (Решение 2)


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 112024 times.801 / 112024
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article