TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни – Групи и сборни класове

Цели и разделени часове от един учебен предмет
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

В някои училища определени учебни предмети се преподават по такъв начин, че по-голямата част от часовете учениците имат заедно като клас, но например, за един час, те се разделят на две групи. В тази ситуация е важно да поставим някои ограничения, така че седмичното разписание да е разпределено правилно:

- Разделените часове не може да са цял учебен час - това е важно, за да може, когато всички ученици имат заедно час, една група да не е един час по-напред с материала от другата.

- Разделените часове не може да са в същия ден като целите - важно е само в някои училища.

Моля, вижте следващия пример за това, как се налагат тези ограничения.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 89360 times.941 / 89360
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article