TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

В случай че използвате двуседмично разписание, имате две опции да въведете това в програмата:

Вариант 1 - седмични разписания за всеки час може точно да обозначите в коя седмица ще се провежда.

Тази опция се препоръчва, в случай че имате само няколко часа през седмица и повечето от часовете в разписанието са обичайни ежеседмични часове, които са на една и съща позиция всяка седмица. За повече информация, моля проверете:
Как мога да определя седмиците?

Вариант 2 - десетдневното разписание е полезно, в случай че имате абсолютно различни разписания през седмица. Моля, вижте също:
Как да създам разписание за повече от 5 дни?


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 150711 times.1813 / 150711
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article