TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - Звънци/ Междучасия

Часове с намалена на половина продължителност на учебен час
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

В някои училища има някои часове, чиято продължтелност е равна на половината от обикновения учебен час. Седмичното разписание на aSc поддържа само часове с продължителност 1, 2, 3 и т.н. учебни часа. Ето защо не е възможно директно да въведете това. Но в повечето случаи това може да бъде решено по един от тези начини:

Решение 1: В много училища само първият учебен час е с намалена на половина продължителност и всички подобни часове трябва да отидат в тази позиция. В този случай може да се справите със ситуацията, като определите нов Вид учебен предмет (Неподходящо време) за часа с намалена наполовина продължителност и така той влиза в разписанието само като първи час всеки ден и Вид учебен предмет за всички останали учебни предмети и той не влиза в разписанието като първи час. С това решение всичко ще е наред. Трябва само да имате предвид, че програмата ще показва грешен общ брой часове на учителя и на класа. За да получите верния брой часове, ще трябва да извадите часовете, намалени наполовина.

Забележка: Това решение може да се приложи във всеки вид училище, където има предварително определени позиции за цели часове и предварително определени позиции за намалени наполовина часове и тези позиции не съвпадат. Например в някои училища всички часове следобяд могат да са намалени на половина.

Решение 2: Друго решение е да се удвои дължината на всички часове в седмичното разписание. Така ще въвеждате часовете с намалена на половина продължителност като 1, нормалните часове ще въвеждате с продължителност 2, 1.5 като 3, двойните часове като 4 и т.н. Освен това ще трябва съответно да нагласите Звънците и Условията за неподходящото време.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 164028 times.1785 / 164028
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article