TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

Споделена класна стая и Основна класна стая са начин да направите въвеждането на данни по-лесно.
Когато въвеждате класните стаи, можете да означите, че някои от тях за Споделени класни стаи или Основни класни стаи за определени учебни предмети.

По-късно, когато въвеждате часове, вие можете да обозначите, че този час ще бъде проведен в една от класните стаи, маркирани като споделени класни стаи. Така не е нужно да обозначавате всички тези стаи, а само с едно кликване обозначавате всички възможни класни стаи.

Например, часът по Английски език е разделен на две групи; първата провежда часа в основната клана стая, а втората отива в някоя от маркираните като споделени класни стаи:

За специални часове като Химия Вие няма да използвате несподелени или споделени класни стаи, а ще посочите определени стаи:

Важно: софтуерът ще използва една от дефинираните стаи. Така че, ако кажете, че този час може да се проведе в споделена класна стая или в стая GR502, или стая GR504, софтуерът може да използва една от споделените класни стаи, или GR502, или GR504.

Вижте всичко: Classroom topics


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 247738 times.2936 / 247738
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article