TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни – Групи и сборни класове

Как да комбинирам часове на две деления на даден клас в една позиция?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

В някои случаи е подходящо да комбинирате часовете от различно делене в една позиция. Например, нека вземем един клас, в който учениците по математика са разделени – на 3 групи (ИE1/ИE2/ИE3), и учебното съдържание във всички групи е еднакво. В такава ситуация може да решим да поставим някои от учениците от Група М1 в Група ИЕ1, а някои ученици от Група М2 в Група ИЕ3, а останалата част от учениците от М1 и М2 ще бъдат поставени в Група ИЕ2. По този начин ние сме предвидили ситуация, така че учениците от Групи М1 и ИЕ 3 да не съвпадат - хипотетично определени информационни карти могат да отиват в една позиция (подобна е ситуацията и с Групи М2 и ИЕ 1.

Проблемът се състои в това, че програмата няма да ни позволи да поставим тези карти в една позиция, защото те са от различно делене. Как можем да решим тази ситуация?
По принцип съществуват две възможности:

Вариант 1 - да създадем комбинирано делене

Вместо да делим класа на М1/М2 и ИЕ1/ИЕ2/ИЕ3, ние ще създадем едно комбинирано делене:М1ИЕ1/ М1ИЕ2/М2ИЕ2/М2ИЕ3. По този начин Група Мх ИЕу има пресечна точка с група Мх и ИЕу. Моля, вижте следващия пример:

След това ще обозначим час за М1 като час от група М1ИЕ1 и М1ИЕ2 (с бутон „Събрани класове“). По подобен начин ще обозначим М2 като М2ИЕ2+М2ИЕ3 и ИЕ2 като М1ИE2+М2ИЕ2. Група ИЕ1 е идентична с група М1ИЕ1 и група ИЕ3 е идентична с група М2ИЕ3. По този начин правим така, че програмата ни позволява да комбинираме ИЕ1 с М2 и ИЕ3 с М1 на една позиция.

Вариант 2 - да се използваме Семинари

Този вариант е малко по сложен и е необходимо в програмата да се състави списък с ученици. Неговото преимущество обаче е, че по този начин може да решавате дори много сложни ситуации.

Моля, вижте също и:
За какво са часовете за семинари/курсове?


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 109797 times.1125 / 109797
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article