Plan Lekcji - Pomoc online
EduPage e-Nauczanie Pomoc online

flag aSc Plan Lekcji - Wprowadzanie danych - Podziały na grupy i łączenie międzyoddziałowe

Jak połączyć lekcję dla dwóch różnych podziałów na grupy?
Artykuł ten dostępny jest w: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

W prawie każdej szkole pojawiają się podziały klas na grupy. W programie występują 2 standardowe podziały na 2 grupy:

  1. grupa1/grupa2,
  2. chłopcy/dzięwczęta

Oczywiście możliwe jest wprowadzenie własnych podziałów na grupy.
Warto jednak pamiętać, aby wprowadzić przemyślane podziały na grupy, aby nie zdarzyło się tak, że uczeń należy jednocześnie do dwóch grup (np. grupy 1 i grupy 2). Program zabezpieczony jest przed sytuacją, w której uczniowie należący do różnych podziałów będą mieli lekcje w tym samym czasie. Program nie łączy lekcji grup z różnych podziałów. Znaczy to, że jeżeli mamy podziały na grupy np. M1/M2 na matematyce oraz S1,S2,S3 będzie używany dla lekcji języka angielskiego, lekcje te nie będą się odbywały jednocześnie.

Jeśli ustawiony został taki podział jak powyżej, niemożliwe jest, aby matematyka i język angielski występowały w tym samym czasie, ponieważ używane są różne podziały na grupy.

Jak rozwiązać taki problem?

Występują dwa proste rozwiązania:

Pierwsze rozwiązanie - stworzyć połączony podział

Zamiast tworzyć podziały M1/M2 i S1/S2/S3 stwórz połączony podział M1S1/M1S2/M2S2/M2S3. Dzięki temu w grupach MxSy występuje połączenie uczniów z grupy Mx i Sx. Patrz na rysunek:

Następnie określ lekcję dla grupy M1 jako łączoną lekcję grupy M1S1 oraz M1S2 (używając przycisku "łączenie oddziałów"). Podobnie utwórz lekcję dla grupy M2 jako M2S2+M2S3 oraz S2 jako M1S2+M2S2.
Grupa S1 jest taka sama jak M1S1, a S3 jest taką samą grupą jak M2S3. Dzięki temu osiągniemy połączenie grup S1 i M2, oraz S3 i M1.

Drugie rozwiązanie - użyj Seminariów

To rozwiązanie jest trochę bardziej skomplikowane i wymagane jest wprowadeznie listy uczniów do programu, ale dzięki temu możemy rozwiązać bardzo wiele problemów.

Wprowadzamy lekcje matematyki i języka angielskiego jako standardowe lekcje, ale wybieramy Seminarium zamiast grup M1/M2/S1/S2/S3. Następnie w oknie dialogowym Seminaria (menu - wprowadź-> seminaria) wprowadzamy listę uczniów. Następnie wybieramy, którzy uczniowie uczęszczają na matematykę i angielski.

Uwaga: Generator planu lekcji nie umieszcza uczniów w grupach i nie tworzy grup automatycznie. Ważne jest więc, aby przed generowaniem i wprowadzaniem danych przemyśleć podziały na grupy.

patrz także: Kiedy i w jakim celu używać seminariów?


Ten artykuł bardzo mi pomógł Ten artykuł bardzo mi pomógł
Ten artykuł jest niezrozumiały Ten artykuł jest niezrozumiały
Szukam czegoś innego Szukam czegoś innego

Ten artykuł był oglądany 128531 razy.9277 / 128531
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Poprzedni artykuł Wróć do strony głownej pomocy aSc Plan Lekcji Następny artykuł