TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - Учители

Учител XY преподава 2 часа садмично в 5А клас, но и двата часа са следобяд.
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Задавате инструкции на генериращото устройство, така че ако учител преподава само два или три часа в един клас, те да не бъдат поставяни късно през деня.

Имате две възможности:
1. Максимум един час по история на шеста позиция във всеки клас (Решение 1) Максимум един час по история в шеста и седма позиции във всеки клас (Решение 1)

или

2. Обозначете колко часа ще сa преди определена позиция.
Обозначете колко часа трябва да бъдат преди определена позиция


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 94866 times.1305 / 94866
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article