TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - други

Обозначете колко часа трябва да бъдат преди определена позиция
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Можете да създадете специална връзка в картата, която определя колко часа трябва да бъдат преди определена позиция.
Например, тази екранна снимка показва определяне на една връзка в карта за всички класове, които имат 1, 2, 3 или 4 часа Биология. За тези класове генериращото устройство трябва винаги на поставя поне два часа преди четвърти учебен час.

Така сега имаме поне 2 часа по биология в добри позиции.
За класовете, които имат повече часове по Биология седмично, можете да обозначите друга връзка в картата.
Вижте също: Максимум един час по история в шеста и седма позиции във всеки клас (Решение 1)


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 109896 times.1548 / 109896
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article