TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Принтиране

Как мога да принтирам дни в колони и учебни часове в редове?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif br.gif bg.gif

По подразбиране софтуерът принтира индивидуалния график на учители, класове или класни стаи като използва дните като редове и учебното време като колони.
Можете да обърнете това, както е показано на картината.

Забележка: можете да влачите колони и редове, за да промените ширината или височината на колоните или редовете.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 103679 times.1440 / 103679
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article