TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - класни стаи

Как да обознача Основна класна стая за учител?
This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

Чрез бутон "Редактирай" може да обозначите класна стая за всеки един учител:

След това при дефинирането на часа можете да обозначите, че часът трябва да се проведе в една от класните стаи на учителя.

Тази опция се избира автоматично за нови часове, които имат учител със своя класна стая. Разбира се можете да разрешите ползването на други класни стаи.

Забележка: Ако учебният предмет има свои класни стаи, тогава това е приоритет и по подразбиране класните стаи на учителя не се вземат под внимание.
Например, ако учител преподава История в своя класна стая, но той също така преподава Физическо възпитание и спорт, тогава часовете по Физическо възпитание и спорт по подразбиране ще се провеждат само в гимнастическия салон, определен по предмета. Това разбира се може да бъде променено по всяко време.

Вижте също:
Как да задам класни стаи на повече часове едновременно?
и
Какво е споделена класна стая?


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 124859 times.2093 / 124859
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article