Rozvrhy - Online návody
Agenda - Online návody
EduPage - Online návody

flag aSc Rozvrhy - Učebne

Ako môžem priradiť učebňu učiteľovi?
Tento článok je preložený: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

Môžete upraviť učiteľa a zadať učebňu (alebo učebne), ktoré bude primárne používať ako "svoju učebňu":

Potom pri vytváraní hodiny môžete zadať, že má byť umiestnená do jednej z "učiteľových učební".

Táto možnosť je automaticky vyznačená, ak vytvárate hodinu pre učiteľa, ktorý má už definované svoje učebne. Samozrejme, môžete zadať aj iné učebne.

Poznámka: Ak sú priradené učebne aj k predmetu hodiny, potom sú primárne vyberané tieto učebne a nie učiteľova učebňa. Napríklad, ak učiteľ učí dejepis vo svojej učebni a taktiež učí Telesnú výchovu, potom TSV bude priradená iba do telocvične ako učebne predmetu a nie do učebne dejepisu - teda učiteľovej učebne. Samozrejme toto môžete kedykoľvek zmeniť a vybrať vlastnú preferovanú učebňu.

Pozri tiež:
Ako môžem zadať učebne pre viac hodín naraz
a
Čo je zdieľaná učebňa?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadal som niečo iné. Hľadal som niečo iné.

Tento článok bol videný 122875 krát.7734 / 122875
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Predchádzajúci článok Naspäť na obsah Ďalší článok