TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Генериране на разписание

Мога ли да накарам генериращото устройство да постави определн час на определена позиция?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Можете да поставите час в разписанието преди генерирането и след това да ги заключите. Генериращото устройство няма да премести заключените карти. Заключените карти са маркирани с малка лента в долния десен ъгъл:

Ако кликнете с десеният бутон на мишката, можете да обозначите и класната стая за този час.

ВАЖНО: опитайте се да избегнете заключването на часове, ако не е наистина необходимо. По-добре обозначете Неподходящо време за учител, класове, учебни предмети, и др. Ако заключите много карти, ще направите разписанието невъзможно за генериране. Понякога една карта, заключена на неподходяща позиция може да провали цялото разписание.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 96015 times.1212 / 96015
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article