TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения – учебни предмети

Разпределяне на часовете в различно учебно време всеки ден
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Въпрос: Как мога да разпределя, например 5 часа по математика в една седмица, така че те да са по различно време всеки ден. Не желая всички часове по математика да са първи час вреки ден.

Отговор:
Можете да използвате разширена връзка в картата. Влезте в меню – Основен/ Връзки /Напреднали.
- изберете вид "Максимален брой дни с час за същия период".
- изберете "1" от кутията с комбинации отдолу.
- изберете "Приложи към избраните учебни предмети в избраните класове".
- изберете "Класове", в които желаете да приложите това ограничение (или го оставете както е "Всички класове")
- изберете "Учебни предмети" Maтематика (или повече предмети).
Това ще гарантира, че ще за всеки период има максимално 1 час Математика (или някои други избрани учебни предмети) за всяко учебно време..

Горната екранна симка в действителност показва два учебни предмета в тази връзка в картата. Но тъй като сме обозначили "Приложи към избраните учебни предмети в избраните класове", тогава всеки предмет се третира отделно във всеки клас. Така, че трябва да определите една връзка в картата да информира, че трябва да има само един час по Математика и само един час по Английски език за всяко учебно време през седмицата.

Внимание:
- обикновено тази връзка не е необходима. В по-сложни графици часовете ще са напълно произволни във вашето седмично разписание.
- тази връзка може лесно да сложи край на вашето разписание. Затова трябва да я добавите само, когато е необходимо. Например, когато предишни поколения имат склонността да слагат някои часове в една и съща позиция през седмицата.
- Също така можете да решите да обозначите "максимум 2" за всяко учебно време. Това е по-лесно да се генерира и в повечето случаи ще свърши работа.
Вижте също: Обозначете колко часа трябва да бъдат преди определена позиция


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 129087 times.2185 / 129087
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article