TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif il.gif bg.gif

Въпрос: Как да създаваме разписание на часове за класни стаи? Нашето училище има ограничен брой класни стаи и ние сме длъжни да проверим наличността на класни стаи по време на създаването на седмичното разписание.
1. Първо, трябва да въведете класните стаи.

Отидете в Менюто Задание/Класни стаи. Тук трябва да въведете всички класни стаи, които са налични във Вашето училище. За всяка класна стая можете да определите дали тя е споделена класна стая или несподелена класна стая. (виж по-долу).

2. Втората стъпка е да определите наличните класни стаи за всеки час.

Mожете да определите наличните класни стаи за даден час в диалоговия прозорец за редактиране на Часове. Долната част на диалоговия прозорец позволява вие да определите класните стаи:

Можете да изберете конкретна класна стая или да използвате четирите чекбокса за Основна класна стая, Споделена класна стая, Класна стая на учителя и Класна стая за предмета.

Можете да изберете една или повече кутийки, например и двете - Основна класна стая и Споделена класна стая. В този случай софтуерът ще определи или Основна класна стая или една от маркираните като споделени класни стаи.
Всяка карта за часове отива в една от свободните класни стаи.
Вижте също:

Какво е споделена класна стая?
Как да се обозначат класни стаи по подразбиране за определени учебни предмети?
Как да обознача Основна класна стая за учител?
Как да задам класни стаи на повече часове едновременно?
и:
Моите часове не са поставени в класни стаи/ Добавяне на класни стаи в създадено седмично разписание


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 144384 times.2083 / 144384
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article