TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - дни/седмици

Мога ли да променя имената на дните?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Това може да се направи в меню Основен/ Училище:

За всеки ден може да използвате пълното име и съкращение.

Ако оставите полето празно, тогава програма ще използва имена по подразбиране. Имената по подразбиране на понеделник, вторник... (при разписание за повече от 7 дни имената по подразбиране са Ден 1, Ден 2...).

Освен това може ръчно да превключвате към Ден 1, Ден 2 по следния начин:
Трябва ни Ден 1, Ден 2..., а не понеделниек – петък.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 146856 times.1345 / 146856
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article