TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - Звънци/ Междучасия

Имаме 6 часа всеки ден, но в петък имаме само 4
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

Моля, прегледайте екранната снимка:

За всеки клас може да определяте различни "Условия".

Може да използвате бутон "Задайте още", за да копирате условията за повече класове.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 101031 times.1483 / 101031
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article