TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Потребителски интерфейс

Сравняване на седмични разписания
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Има две опции как да сравнявате своите файлове с разписания. Може да намерите и двете опции в менюто Файл/ Сравнение.

"Сравни с последно записаната версия" - сравнява Вашето текущо разписание (това, върху което работите в момента) и неговия статус на диска (това е състоянието, когато той е бил отворен или запазен последно). Това може да е полезно особено, когато правите промени ръчно и желаете да видите какво сте променили от последния запазен файл.

"Cравни с друг файл..." - тази функция ще Ви предложи да изберете друг файл с разписание и след това ще го сравнява с Вашите текущи разписания.
След като оперирате с тази функция, програмата ще закрие текущото разпределение и ще маркира/освети само онези карти, които са на различна позиция в разписанието, с което го сравнявате. В долния край на екрана ще видите списък с променените части:

Забележка: Двете функции ще показват само промените в позициите на картите и имената на учебните предмети/класове/учители/класни стаи. Няма да показват промените в ограниченията.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 89108 times.934 / 89108
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article