Rozvrhy - Online návody
Agenda - Online návody
EduPage - Online návody

flag aSc Rozvrhy - Užívateľské rozhranie

Porovnávanie rozvrhov
Tento článok je preložený: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Sú dve možnosti ako porovnať rozvrhové súbory. Obidve možno nájsť v menu Súbory - Porovnaj.

"Porovnaj s poslednou uloženou verziou" - porovná aktuálny rozvrhe (ten, na ktorom práve pracujete) s jeho stavom na disku (to je stav, kedy bol otvorený alebo posledne
uložený). Je to užitočné najmä vtedy, keď niektoré zmeny vykonáte ručne a chcete vidieť, čo ste zmenili od posledného uloženia.

"Porovnaj s iným súborom..." - táto funkcia vám ponúkne vybrať si iný rozvrhový súbor a potom ho porovná s aktuálnym rozvrhom. Je to užitočné pri porovnávaní viacerých rozvrhov, napríklad ak sa pokúšate nájsť riešenie po zmene určitej podmienky v rozvrhu, ktorý práve na škole používate a ktorý sa najviac zhoduje s pôvodným rozvrhom.

Po vyvolaní tejto funkcie program zastrie aktuálny rozvrh a zvýrazní iba kartičky, ktoré sú na inej pozícii v rozvrhu, s ktorým porovnávate. V dolnej časti obrazovky sa vám ukáže zoznam zmenených položiek (triedy/učitelia/učebne).

Poznámka: Obe funkcie zobrazia iba zmeny v pozíciach kartičiek a názvy predmetov/tried/učiteľov/učební. Nezobrazia vám zmeny v podmienkach.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadal som niečo iné. Hľadal som niečo iné.

Tento článok bol videný 89246 krát.8253 / 89246
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Predchádzajúci článok Naspäť na obsah Ďalší článok