TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - Звънци/ Междучасия

В някой дни звънците ни са по различно време.
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif il.gif bg.gif

В меню Задание/ Училище ще намерите диалогов прозорец за промяна на времето за звънене на звънците.

Ако имате различни звънците в определен ден, трябва да изберете учебния час, да поставите отметка в чек-бокса "През някой дни в този период има различни звънци" и след това да кликнете на бутон Редактирай:

Появява се диалогов прозорец, в който можете да въведете времето за звънците всеки ден. Обичайното време, е показано най-отгоре; ако не го попълните, тогава за този час се използва обичайното време.

Ето защо попълвайте само времето, което е различно в сравнение с други дни.

Вижте още:
Принтиране на различно време за звънци в различни части на училището/дни


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 100739 times.985 / 100739
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article