TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - други

Групите започват по едно и също време
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

Забележка: Тази част е за групи от един клас. Ако ви трябват два учебни предмета от различни класове, моля вижте:
Необходимо ми е учебен предмет Математика да бъде поставен на същата позиция като в 5.A и 5.Б клас

Сега: как да сме сигурни, че две групи започват по едно и също време:
Моля, прегледайте тази екранна снимка. Тя показва, че групи по Испански език и Немски език винаги ще започват по едно и също време:

Bнимавайте: в повечето ситуации не ви трябва да конфигурирате/настройвате тази връзка в картата, защото задавате часовете на групите и само групите от същия поток могат да бъдат по едно и също време. Така софтуерът няма да поставя Испански език за Група1 заедно с Физическо възпитание за Момчета. Вижте: Делене на групи

Друга погрешна употреба на тази връзка е да забраните на генериращото устройство да поставя Група 1 в края на учебното време в понеделник, а на Група 2 в края на учебното време във вторник. Ако искате децата да приключват по едно и също време, по-добре използвайте съответните кутийки за маркиране в Клас/ Детайли.
Вижте: И двете групи трябва да приключат обучението си по едно и също време!

И двете групи трябва да приключат обучението си по едно и също време!
От друга страна, тази връзка в картата е добра, когато Група 1 има час по Готварство, който продължава 3 учебни часа, докато Група 2 трябва да има час по Шиене и след това по Ръкоделие през това време, и Група 2 трябва да започне с час по Шиене.
Вижте също: Необходимо ми е учебен предмет Математика да бъде поставен на същата позиция като в 5.A и 5.Б клас


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 98790 times.1211 / 98790
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article