TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни

Мога ли да използвам данни от предходната година?
This article is available in: gb.gif sk.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif il.gif bg.gif

Да, можете. Всъщност това е много просто.

Отворете Вашия файл 2004/2005 и използвайте менюто Файл/ Запази като. След това запазете този файл под различно име, например "razpisanie2005-2006".

След това може да добавяте нови данни и да премахвате данни, които не са валидни за новата учебна година.

По този начин можете да пестите време, като използвате повторно вече въведени данни за графика.

Забележка: В някои случаи има смисъл да се променят наименованията на класовете. Например, ако клас 2А има почти същите часове, каквито е имал предходната година, просто може да отидете в меню Задание/ Класове/ Редактирай клас 1А и да променете името на 2А. Като направите това, новият клас 2А ще има същите часове, които е имал предходната година, когато се е наричал 1А.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 122907 times.1854 / 122907
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article