TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Може да активирате функцията "свързани разписания" в меню Виж/ Свързани разписания. Може да използвате бърз клавиш Ctrl+R.
Нов светлосив панел ще се покаже над седмичното разписание:


Този панел показва разписанията, които са свързани с картата, която държите в момента.

Може да поставите картата директно в панел свързани разписания. След като поставите тази карта, разписанията, които са свързани с тази последна карта, остават на екрана.

Възможно е да вземете картата и от свързаните разписания.
Може да настроите максимален брой на свързани от разписанието редове в менюто Виж/ Свързани разписания.

Забележки:
1. Като задържате клавиш SHIFT, може да покажете свързани с картата разписания под курсора или над картата, която държите в момента.
2. Възможно е да закюлчите някои редове в свързаните разписания, като кликнете върху кутийката с наименованието на реда. Заключените редове ще останат там дори и да не са свързани с текущата карта.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 108286 times.681 / 108286
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article