TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Семинари/курсове

За какво са часовете за семинари/курсове?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

Семинарите са специални часове, където можете точно да обозначите кои ученици посещават този час. Програмата ще провери за застъпване между часовете според записването на учениците за семинарите. Това е различно спрямо обикновените часове, където учениците се определят на базата на групи/потоци.
В повечето случаи, когато се въвеждат часове, е достатъчно да се използват групи, като Момчета/Момичета или Група 1/ Група 2. По този начин ще избегнете необходимостта да въвеждате всички ученици в програмата и да им дадете часове.
Но в някои по-сложни случаи, ще трябва да въведете часовете като семинари. Това важи за учебни предмети по избор, където учениците избират кои предмети ще посещават от списък с достъпни учебни предмети. Със ситуацията може да се справите чрез групи, ако учениците изберат само един от предметите в списъка. Но в случай, че те изберат два или повече учебни предмети, ситуацията може да стане толкова комплицирана, че да е необходимо да използвате семинари.
Вижте:

See also:
Как да въвеждам часове за семинари?
Как мога да добавям ученици
Как мога да въвеждам избрания от учениците предмет/курс
Как да създам курсове по учебни предмети
Работа със семинарни часове във вашето разписание.
Как да се генерира разписание с ученици
График на ученика
Pending students view


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 195399 times.1401 / 195399
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article