برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag نرم افزار برنامه هفتگی - Seminars/Courses

What are seminar/course lessons for?
زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

Seminars are special lessons, where you can exactly specify which students attend this lesson. Program will then check collisions between lessons according to assignment of students to seminars. This is different against ordinary lessons, where students are defined using groups/divisions.

In most cases when inputting lessons it is enough to use groups, like Boys/Girls or 1.group/2.group. This way you will avoid needing to input all students in the program and assigning them to lessons.

However, in some more complicated cases, you will need to input lessons as seminars. This is especially true for optional subjects, where students choose, which subjects they will attend from list of available subjects. This kind of situation can be handled by groups if students pick just one subject from the list, but in case they can pick two or more, situation can be so complicated that you will need to use seminars.

See also:
How to input seminar lessons
How can I add students
How can I input students picks
How to create courses for subjects
Working with Seminar lessons in your timetable.
How to generate timetable with students
The student’s timetable view
Pending students view


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 175036 بار مشاهده شده است.76813 / 175036
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی