TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Семинари/курсове

Как да въвеждам часове за семинари?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

Въвеждането на часове за семинари е много лесно. Въвеждате ги по абсолютно същия начин, както обикновени часове; само че в поле „Група“, трябва да изберете „Семинари“.
Семинарни часове, където се сливат много на брой класове, са въведени по същия начин, както обикновените сборни класове (с бутон "сборни класове"), само трябва да изберете „Семинари“ като група за всички класове:

Семинарни групи
Специална ситуация се случва, когато имате два часа семинари от същия предмет в един клас.
Програмата разбира това като - тези два часа са еднакви. Ако ученик посещава този предмет, няма значение към кой от тези два часа той принадлежи (но той би могал да принадлежи само към един). Tова обикновено се използва, когато учениците искат да посещават един предмет, ето защо е нужно те да бъдат разделени на групи.

Например, следната картина определя, че има две групи за семинар по математика. Една може да се посещава от ученици от 4A клас, друга от ученици оп 4A/4Б/4В/4Г: по-късно ще имате възможност всеки ученик да избере един от тези семинари или софтуерът може да определи това за вас.

След като сте въвели часовете за семирнарите, трябва да определите учениците за семинарите. Вижте:


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 122805 times.1814 / 122805
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article