Rozvrhy - Online návody
Agenda - Online návody
EduPage - Online návody

flag aSc Rozvrhy - Semináre

Ako zadať seminárové hodiny
Tento článok je preložený: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

Zadanie seminárových hodín je veľmi jednoduché. Zadávajú sa presne tak isto ako obyčajné hodiny, iba v políčku Skupina treba vybrať "Seminár". Seminárové hodiny, ktoré sú spojené pre viacero tried, zadáte podobne ako spojené hodiny pre obyčajné skupiny (cez tlačítko Spojené triedy), iba pre každú spojenú triedu treba ako skupinu vybrať Seminár.


Seminárové skupiny
Špeciálna situácia nastáva, ak v jednej triede zadáte dve seminárové hodiny s tým istým predmetom. Program takúto situáciu chápe, že ide o dve hodiny, na ktorých sa vyučuje to isté vyučovanie. Teda, ak sa žiak prihlásil na tento predmet, tak je jedno ktorú z týchto dvoch hodín bude navštevovať (ale môže navšťevovať iba jednu). Toto sa používa hlavne ak sa nejaký seminár prihlásilo veľa žiakov, takže ich bude treba rozdeliť do dvoch skupín.


Po zadaní seminárových hodín je ešte nutné priradiť žiakov k seminárom. Pozri tiež:

How can I assign students to groups manually


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadal som niečo iné. Hľadal som niečo iné.

Tento článok bol videný 125357 krát.14152 / 125357
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Predchádzajúci článok Naspäť na obsah Ďalší článok