TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Семинари/курсове

Работа със семинарни часове във вашето разписание.
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

Работата със семинарни карти във вашите разписания е мното сходна с обикновените карти, но има няколко различия:

Първата разлика е в начина на показване на картите. Картите за семинар се показват като хоризонтални ленти в реда на даден клас.

В повечето случаи един час е показан като една хоризонтална лента, но в други - като повече ленти; например, като час SPS; на екранната снимка е показан като две ленти.
Тези ленти не са случайни; те се разпределят по такъв начин, че е ясно от пръв поглед кои семинарни часове могат да са заедно. Ако лентите от двата семинара „пасват“, това означава, че часовете могат да са заедно в същата позиция, а ако не „пасват“, тогава това означава, че има поне един ученик, който посещава и двата семинара. Ето защо тези семинари не могат да бъдат по едно и също време.
Например, както можете да видите на екранната снимката, възможно е да преместим час SPS на мястото на предишния час, но не на следващия, защото часове INF и SED пречат.

Съвет: много е полезно да използвате CTRL – click, докато работите със семинарите. С това цялата група се премества заедно.
Друга разлика, когато работите със семинарни часове е, че когато се опитвате да замените семинарните часове ръчно на някаква позиция, където вече има друг семинар, той може да активира функция. Функция „Пренареждане на учениците в групи за семинари“
Вижте също:


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 110691 times.1785 / 110691
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article