TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

flag aSc TimeTables - סמינרים

עבודה עם שעורי סימינר במערכת השעות.
מאמר זה זמין בשפה : gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

עבודה עם כרטיסי הסימינר דומה מאוד לכרטיסים הרגילים, אבל יש כמה הבדלים:

ההבדל הראשון הוא בדרך של הצגת הכרטיס. כרטיסי סמינר מוצגים בתור פסים אופקיים בתוך שורה של הכיתה.

ברוב המקרים השיעור מוצג כפס אופקי יחיד, אך במקרים מסוימים היא כמוצג ביתר מפס אחד, לדוגמא שעור SPS בתמונה מוצג באמצעות שני פסים. פסים אלה אינם מקריים, הם מחולקים באופן כזה שברור מהמבט הראשון אלו שיעורי סמינר יכולים ללכת ביחד. אם הפסים של 2 סמינרים "מתאימים" זה אומר כי שהשיעורים עשויים ללכת יחד על אותו מיקום, ואם הם אינם מתאימים אז זה אומר שיש לפחות תלמיד אחד שנרשם בשני הסמינרים כך שסמינרים האלה לא יכול להתקיים באותו הזמן. לדוגמה, כפי שאתה יכול לראות בתמונה אפשרי להעביר SPS לשיעור הקודם, אבל לא לשעור הבא, כי שיעורים INF ו SED עומדים בדרכה.

טיפ: כדאי מאוד להשתמש, בקליק תוך לחיצה על המקש ה CTRL במהלך העבודה עם הסמינרים. הדבר מעביר את כל הקבוצה יחד.

עוד הבדל כאשר עובדים עם שיעורי הסמינר הוא שאתה מנסה להציב את שעור הסמינר בצורה ידנית למיקום כלשהו שבו יש כבר כמה סמינרים אחרים, הוא עשוי להפעיל פונקציית "סידור מחדש" של התלמידים בקבוצות הסמינר

ראה גם :


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 110695 times.2931 / 110695
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא